Wymagania i kryteria

Wymagania i kryteria dla klasy I

pdf
329781
pdf
167360

Wymagania i kryteria klasa II

pdf
167360
pdf
392574

Wymagania i kryteria dla klasy III

pdf
167360
pdf
250658

Wymagania i kryteria dla klasy IV

pdf
752995
pdf
341132
pdf
280387
pdf
925268
pdf
303311
pdf
1127028
pdf
453835
pdf
25944956

Wymagania i kryteria klasa V

pdf
230349
pdf
365688
pdf
366253
pdf
341132
pdf
850349
pdf
65362
pdf
864342
pdf
375726
pdf
490893

Wymagania i kryteria klasa VI

pdf
524288
pdf
341132
pdf
297927
pdf
696335

Wymagania i kryteria klasa VII

pdf
560375
pdf
483285
pdf
232718
pdf
291542
pdf
276555
pdf
485311
pdf
596401
pdf
893229
pdf
215003

Wymagania i kryteria klasa VIII

pdf
861672
pdf
129002
pdf
235678
pdf
437857
pdf
333329
pdf
487529
pdf
592551
pdf
877589
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach