Dla rodziców

Serdecznie zapraszam trójki klasowe Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się 8 listopada o godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Aleksandra Niewelt

Prośba do rodziców!

Zgodnie z najnowszym rozporządzaniem ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2018 roku doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. W czasie zebrania rodziców, które odbyło się 18 września, pani Sabina Ficek zaprezentowała zebranym najważniejsze elementy programu, w tym tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści oraz metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań.

Szczegóły można znaleźć w prezentacji https://prezi.com/p/aohypu_-3pzw/

Nasz doradca zawodowy skierował również prośbę do rodziców, aby wzięli udział w anonimowej ankiecie na stronie http://www.menti.com/  wpisując kod 964980

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach