Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

Bank PKO BP o/ Rybnik

48 1020 2472 0000 6902 0426 6607

Styczeń 2019r.

STAN POCZĄTKOWY NA 01.01.2019 : 12 193,52 zł

 

Przychody : 3249,18 zł

Wpłaty na Radę Rodziców : 200 zł

Dochód Zabawa Karnawałowa : 3049,18

 

Rozchody : 1701,11zł

Nagrody dla uczniów za konkursy :262,51 zł

Transport na konkursy i zawody : 450 zł

Balik dla klas 1-3 : 638,60 zł

Lekcja żywej historii : 350 zł

 

 

STAN KOŃCOWY NA 31.01.2019 : 13 741,59

Grudzień 2018r.

STAN POCZĄTKOWY NA 1.12.2018 : 12 601,99 zł

 

Przychody : 100,00 zł

Wpłaty na Radę Rodziców : 100 zł    

 

Rozchody : 508,47 zł

Nagrody dla uczniów za konkursy : 300 zł

Transport na konkursy i zawody : 80 zł

Poczęstunek z okazji dnia Misia: 128,47 zł

 

STAN KOŃCOWY NA 31.12.2018 : 12 193,52 zł

Listopad 2018r.

STAN POCZĄTKOWY NA 1.11.2018 : 14 058,14 zł

 

Przychody : 00,00 zł

 

Rozchody : 1 456,15 zł

Zakup Wody : 184,50 zł

Opłacenie Klubu Sportowego : 100 zł

Nagrody dla uczniów za konkursy : 141,86 zł

Transport na konkursy i zawody : 532,82 zł

Artos - lekcja umuzykalnienia : 280 zł

Zaliczka zabawa karnawałowa : 100 zł

Przybory lekcyjne( technika) : 116,97 zł

 

STAN KOŃCOWY NA 30.11.2018 : 12 601,99 zł

Październik 2018r.

STAN POCZĄTKOWY NA 1.10.2018 : 8 787,61 zł

 

Przychody : 6 965,00 zł

Wpłaty na Radę Rodziców : 6965 zł    

 

Rozchody : 1 694,47 zł

Zakup Wody : 184,50 zł

Zakup kwiatów : 115

Nagrody dla uczniów za konkursy : 319,97

Zakup biletów ZTZ na wyjazdy na konkursy i zawody : 674 zł

Żywa lekcja przyrody (owady) : 400 zł

 

STAN KOŃCOWY NA 30.09.2018 : 14 058,14 zł

Wrzesień 2018r.

STAN POCZĄTKOWY NA 1.09.2018 : 8475,71 zł

 

Przychody : 597,60 zł

Wpłaty na Radę Rodziców : 540 zł

Wpłata z tytułu umowy od firmy ENVIRPOL : 57,6 zł

 

Rozchody : 285,70 zł

Zakup dyplomów : 72,70 zł

Zakup kwiatów : 53 zł

Zakup koszulek na poczet sztandarowy : 160zł

 

STAN KOŃCOWY NA 30.09.2018 : 8787,61 zł

W roku szkolnym 2019/2020 nr konta oraz kwota składek płatności na Radę Rodziców pozostają bez zmian

48 1020 2472 0000 6902 0426 6607

Skład Zarządu Rady Rodziców 2019/2020:


Przewodnicząca: Pani Aleksandra Niewelt tel. 507 190 244
Z-ca przewodniczącej: Pani Katarzyna Śpiewok tel.506219856
Sekretarz: Pani Joanna Paprotny tel.  503596543
Skarbnik: Pani Urszula Golasz tel.  607 096 580

 

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

Bank PKO BP o/ Rybnik

48 1020 2472 0000 6902 0426 6607

Kwota 80,00 zł (pierwsze dziecko) Kwota 40,00 zł (drugie i kolejne dzieci)

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach