Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
44-207 Rybnik

sekretariat szkoły tel.32 42 46 429 wew. 11

adres e-mail szkoły: sekretariat_zsp4@op.pl

przedszkole tel. 32 42 46 466

adres e- mail przedszkola: zsp4rybnik@gmail.com

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Alicja Wieczorek,
kontakt: sekretariat_zsp4@op.pl

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach