Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
44-207 Rybnik

sekretariat szkoły tel.32 42 46 429

adres e-mail szkoły: sekretariat_zsp4@op.pl

golejow_sp@poczta.onet.pl

przedszkole tel. 32 42 46 466

adres e- mail przedszkola: zsp4rybnik@gmail.com

Informuję, że od dnia 03.12.2018 roku został uruchomiony nowy numer
wewnętrzny do świetlicy. Rodzice mogą się dodzwonić bezpośrednio na
świetlicę wybierając wewnętrzny 23.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Moćko,
kontakt: sekretariat_zsp4@op.pl

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach