pdf
293095

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

Zbiórki zuchowe odbywać się będą w piątki o godz. 15:00-16:00 na świeżym powietrzu dopóki pozwoli na to pogoda.
Udział w zbiórce jest możliwy tylko przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, każdy zuch powinien posiadać swoją maseczkę oraz mieć wydrukowane i uzupełnione (każdorazowo) oświadczenie rodzica w sprawie covid. Link poniżej:
https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZHP_Oswiadczenie_niepelnoletni.pdf

Osoby zainteresowane udziałem w zbiórkach - a nie będące nigdy wcześniej zuchem - również są mile widziane, muszą jedynie posiadać wydrukowane oświadczenie. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych z klas 1-3.
drużynowa 4GZ Komnata Tajemnic
M. Musiolik

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach