INTENDENT:

pani BARBARA CZERNIELEWSKA

tel. 32 42 46 429 wew. 22

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach