Aktualności

Szanowni Rodzice

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, podaje się do wiadomości rodziców, że do 30 maja nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

W dalszym ciągu kontynuowane jest zdalne nauczanie.

Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych mogą odbywać się indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych.

 

Dyrektor ZSzP 4 Bożena Szymura

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

W związku z informacjami podanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od poniedziałku 18 maja uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkoły.

Pierwszym etapem od 18 maja jest dobrowolna możliwość udziału w zajęcaich rewalidacyjnych na terenie placówki (dokładne informacje w załączniku nr 1)

Drugim etapem od 25 maja jest możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo- dydaktycznych uczniów klas I- III (dokładne informacje w załaczniku nr 2)

oraz możliwość udziału w dobrowolnych konsultacjach z nauczycielami uczniów klas VIII (dokładne informacje w załączniku nr 3)

 

Dyrektor ZSzP nr 4

Bożena Szymura

mp4
16449881

KLASA III B POZDRAWIA!

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 22 maja 2020r.

Dyrektor Bożena Szymura

2020-05-13

Sukcesy naszych uczniów w tegorocznej edycji

2020-03-15

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach