2022-02-08

Matematyczne święto w klasie 4

2022-02-10

Zabawa karnawałowa w klasie 1a

2022-02-16

Zabawy karnawałowe w klasach I-III

2022-02-16

Wizyta w kinie

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach