Dla rodziców

docx
13671
docx
11466

Materiały dla rodziców

Rodziców prosimy o przypomnienie dzieciom kilku cennych porad:

♦należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi;

♦z nieznajomymi nie powinno się rozmawiać, a tym bardziej się z nimi oddalać, o każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy powiedzieć rodzicom, nauczycielowi lub policjantowi;

♦nieznajomym nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania;

♦nie wolno brać niczego od nieznajomych: słodyczy, soczków, owoców, zabawek;

♦nie wolno wsiadać, a nawet podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych;

♦nie wolno z nieznajomymi wchodzić do windy;

♦należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie;

♦nie wolno bawić się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy innych miejsc niebezpiecznych;

♦jeśli dziecko czuje zagrożenie ze strony obcego powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc;

♦jeśli dziecko nosi klucze zawieszone na smyczy, to powinno je schować pod bluzę tak, żeby nie było widać.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach