Rekrutacja

Rekrutacja do pierwszej klasy

W poniedziałek 2 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Zapisów należy dokonać za pośrednictwem strony intrnetowej w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2020 do godziny 15.00

www.rybnik.elemento.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkołu podpisany przez obojga rodziców.

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach