Archiwum: czerwiec 2019

2019-06-01

Szkolny konkurs dla klas 5 -6

2019-06-02

Wizyta szóstoklasistów w muzeum

2019-06-03

Wycieczka klasy III

2019-06-03

Wizyta czwartoklasistów na rybnickim Kampusie

2019-06-03

Wycieczka uczniów klasy 8A i 8B do Warszawy

2019-06-04

Wizyta ósmoklasistów w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku

2019-06-05

Konkurs dla uczniów klas czwartych

2019-06-05

Konkurs plastyczny

Szkolny konkurs języka angielskiego
2019-06-05
2019-06-06

Wyjazd do parku wodnego

2019-06-12

Komers ósmoklasistów

2019-06-17

Wycieczka klasy trzeciej

2019-06-17

Podsumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

2019-06-24

Wyróżnienia i nagrody dla najlepszych uczniów

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach