Archiwum: maj 2020

2020-05-04

Składanie wniosków dotyczących kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.

2020-05-13

Wnioski dotyczące kontynuacji przedszkola.

2020-05-19

Wznowienie rekrutacji do przedszkola

2020-05-28

Informacja dla rodziców!

2020-05-29

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach