Rekrutacja

 

RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI

   W dniu 23 czerwca (o godz. 9.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 235 miejsc.

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola musi to zrobić w terminie od 23 czerwca do 29 czerwca (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.

Najlepiej wybrać trzy przedszkola!

 

Drodzy rodzice!


Przypominamy, że w dniach od 26 maja godz. 9:00 do 4 czerwca br. do godz. 15:00 należy składać wnioski o  przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania na stronie naborowej dla rodziców pod adresem: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony wniosek podpisany przez obojga rodziców/opiekunów wraz z załącznikami (oświadczenia) należy składać:

 - w przedszkolu w godz. 8.30-11.30

- w sekretariacie szkoły w godz. 12.00- 15.30

W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście prosimy o  nadesłanie skanu wniosku (wszystkie dokumenty należy umieścić w jednym pliku) na adres mailowy przedszkola: zsp4rybnik@gmail.com

W temacie wiadomości należy wpisać słowo „wniosek”.

Przypominamy, że Witryna Naborowa dla rodziców zostanie uruchomiona w dniu 26 maja br.o godz. 9:00.

rtf
82344

Wnioski rekrutacyjne należy składać:

- w przedszkolu w godz. 8.30-11.30

- w sekretariacie szkoły od 12.00 - 15.30

                                                                  WAŻNA INFORMACJA

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 22/2020

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2.04.2020 godz. 9.00

7.04.2020 godz. 15.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2020 godz. 9.00

23.04.2020 godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2020 godz. 9.00

24.04.2020 godz. 15.00

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w podaniu kandydata

Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

11.05.2020 godz. 12.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

11.05.2020 godz. 12.00

15.05.2020 godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

18.05.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2020 godz. 9.00

28.05.2020 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2020

godz. 9.00

29.05.2020 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.06.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.06.2020 godz. 12.00

18.06.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.06.2020 godz. 9.00

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach