O przedszkolu

Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów. Mieści się w nowym, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym budynku, połączonym łącznikiem ze szkołą.

Usytuowanie placówki w bezpośrednim sąsiedztwie lasu zapewnia dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Przedszkole posiada swój ogród wyposażony w nowoczesne urządzenia do zabaw, bogatą ofertę pomocy dydaktycznych, zabawek, książek. Dzięki połączeniu z budynkiem szkoły mamy możliwość prowadzenia zajęć ruchowych na sali gimnastycznej. 

Personel przedszkola to pracownicy z długoletnim doświadczeniem: wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz kadra obsługowa fachowo wypełniajaca swoje obowiązki. 

Oferta podstawowa:

 •  realizacja podstawy programowej wzbogacona jest o różne projekty edukacyjne;
 • stosujemy atrakcyjne metody pracy z dziećmi, m.in. aktywne słuchanie muzyki poważnej wg Batii Strauss, dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, metoda W. Sherborn, metody oparte na programie Klucz do uczenia się Lwa Wygotskiego;
 • prowadzimy lekcje katechezy dla dzieci 5-6 letnich na wniosek rodziców;
 • organizujemy zajęcia na basenie dla dwóch najstarszych grup;
 • prowadzimy zabawy z językiem angielskim;
 • prowadzimy zajęcia rytmiki w każdej grupie wiekowej;
 • umożliwiamy badanie i zajęcia logopedyczne na terenie placówki;
 • organizujemy szereg wycieczek zarówno bliżej jak i dalej przedszkola;
 • organizujemy kilka przedstawień teatrzyków kukiełkowych w ciągu roku w przedszkolu;
 • starszaki żegnające się z przedszkolem spędzają ostani dzień na tzw. ,,Zielonej nocy" połączonej z noclegiem na placówce;
 • bierzemy udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, sportowych.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach