Personel przedszkola

DYREKTOR

mgr Bożena Szymura

 

WICEDYREKTOR

mgr Halina Olborska

mgr Grażyna Zając

 

                      GRONO PEDAGOGICZNE:

                              mgr Joanna Gruszka

                          mgr Leokadia Humska

                    mgr Magdalena Kłosek - Mańka

                               mgr Alicja Luks

                              mgr Aneta Szulik

                             mgr Monika Zimoń

                          

              

                   ODDZIAŁOWE W PRZEDSZKOLU:

                                 Teresa Drzęźla

                                Agnieszka Ryszka

                                Barbara Styrczula

                                  Joanna Groborz

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach