Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

2020-05-05

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, dla dzieci uczęszczające na zajęcia do pani Losi.

Karty pracy poniżej.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach