PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM

2020-05-29

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni, w czasie których placówki  będą zamknięte i podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

PREDSZKOLE NR 33 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 PRACUJE:

01-17.07.2020R.

03-28.08.2020R.

Wolę zapisania dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie lub e-mailowo na adres przedszkola do 15 czerwca 2020r.

tel. 324246466

e-mail: zsp4rybnik@gmail.com

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach