Rekrutacja do przedszkola - kontynuacja.

2020-05-04

Składanie wniosków dotyczących kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

      Rodzice dzieci uczęszczających do  publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2020/2021  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w terminie od 5 do 18 maja br. Deklaracja może być pobrana ze strony naborowej do przedszkola, ze strony przedszkola w zakładce REKRUTACJA, bądź pobrana  w przedszkolu i przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona w przedszkolu  w godz. od 8.30-11.00. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 Wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA. W miejscu ,,zajęcia mogą odbywać się .... proszę wpisać w sali na terenie szkoły.

Adres email: zsp4rybnik@gmail.com  lub  sekretariat_zsp4@op.pl

 

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach