Historia

    Szkoła w Golejowie powstała w 1788 roku, tj. po wykupieniu „państwa rybnickiego” przez skarb Królestwa Pruskiego. Początkowo nauka nie była obowiązkowa i odbywała się w wolnych pomieszczeniach dworskich. Dopiero w roku 1805 zbudowany został w Golejowie pierwszy budynek szkolny, do którego uczęszczały dzieci z Golejowa, Grabowni, Ochojca i Wielopola wraz z Rybnicką Kuźnią. Kroniki nie przekazują nam nazwisk pierwszych nauczycieli, dopiero dokumenty z 1867 roku podają, że do szkoły uczęszczało 351 ucznów. Kierownikiem był wtedy Emanuel Onderka, autor polsko-niemieckiej czytanki „Przyjaciel dzieci”, którą używano w śląskich szkołach do 1872 roku. W 1911 roku oddano do użytku nowo zbudowaną szkołę w Grabowni, która do 1922 roku była filialną placówką szkoły w Golejowie. Po zmianie państwowości, w 1922 roku, zaczęła funkcjonować w Golejowie szkoła polska. Uczęszczało do niej 157 dzieci, które uczyli kierownik Alfons Musioł, Marta Onderkówna, Anna Cieglerowa i Władysław Mróz. W tym samym czasie szkoła w Grabowni liczyła przeszło 60 uczniów, a pierwszymi polskimi nauczycielami byli Wiktor Poloczek – kierownik i Bożena Kurlus. Po II wojnie światowej kierownikiem szkoły w Golejowie i Grabowni mianowany został Franciszek Hołyński, zaś pierwszą nauczyciekką jigo żona Zofia. Już 8 kwietnia 1945 roku odbyły się pierwsze zapisy dzieci do szkoły. Zapisanych zostało 235 uczniów z roczników 1931/38, których podzielono na 7 oddziałów. Z nowym rokiem szkolnym 1962/63, przy drodze Golejów – Grabownia oddany został do użytku nowy budynek szkolny, który otrzymał imię Leona Kruczkowskiego. Pierwszym kierownikiem był Stanisław Leszczyński. W nowej i obszernej szkole uczyły się dzieci z Golejowa i Grabowni. Stare budynki szkolne zaadoptowane zostały na przedszkola i spełniają te funkcje do dziś. Po przyłączeniu Golejowa do Rybnika w 1977 roku szkoła otrzymała kolejny numer 29. Z początkiem roku szkolnego 1994/95 otwarte zostało nowo zbudowane skrzydło szkoły, w którym mieści się między innymi sala gimnastyczna, biblioteka oraz sale lekcyjne. W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 1999/2000 reformy szkolnej, liczba uczniów w golejowskiej szkole w poważnym stopniu zmalała. Szkoła staje się szkołą VI-klasową. Klasy VII i VIII przejęły utworzone gimnazja. Dzieci naszej szkoły przejęło Gimnazjum nr4 w Rybnickiej Kuźni. Z dniem 01.09.2003r. utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4. Powstaje on z połączenia Szkoły Podstawowej nr 29 i Przedszkola nr 33. Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zostaje Bożena Szymura (dyrektor SP 29) a wicedyrektorem Zimoń Łucja (dyrektor Przedszkola nr 33). Przedszkole nr 33 do czasu rozbudowy budynku szkoły, pozostaje w swoich starych siedzibach, czyli w budynkach w Golejowie przy ul. Gliwickiej 244 oraz w Grabowni przy ul. Wiktora Poloczka 29. Szkoła w Golejowie poszczycić się może swymi wychowankami, którzy na stale wpisali się do historii i dziś spotkać ich można na kartach encyklopedii.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach