Dyrekcja

Funkcję Dyrektora Zespołu pełni pani mgr Bożena Szymura.

Funkcję Wicedyrektora Zespołu pełni mgr Halina Olborska

 Funkcję Wicedyrektora Zespołu pełni pani mgr Grażyna Zając.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach