2023-05-05

POZNAJ POLSKĘ

Ogólnopolski projekt „Poznaj Polskę”

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: „Poznaj Polskę” i otrzymała dofinansowanie do organizacji wycieczek:

- dwudniowej do Krakowa i Kopalni Soli w Bochni dla klas VIa, VIb, VII,

- trzydniowej wycieczki do Isebnej dla klas IIIa, IIIb.

- jednodniowej wycieczki do dla klas IVa, IVb do Ustronia.

- jednodniowej wycieczki dla klas IIa, IIb do Krakowa.

 

Program ma na celu umożliwienie uczniom udziału w wycieczkach rozpowszechniających wiedzę o zabytkach, naszej kulturze i historii.

Dzięki wyjazdom uczniowie poznają również tradycję oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach