Otwórz się na globalne wyzwania

2021-11-18

Escape room Polskiej Akcji Humanitarnej w klasach ósmych

    „Otwórz się na globalne wyzwania” to escape room zaprojektowany, aby zapoznać młodzież i dorosłych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Czysta woda i warunki sanitarne, siła paszportu to jedne z tych, o których dowiedzieli się za pośrednictwem rozgrywki nasi uczniowie. Gra pokazuje wartość współpracy i partnerstwa oraz podkreśla, że współczesne problemy wymagają szybkiej reakcji. Uczniowie klas ósmych w dniach 09.11.21 i 10.11.21 rywalizowali w drużynach "Północ" i "Południe". Poszukiwali kodów, kluczy, wysyłali maila, otwierali kłódki blokujące skrzynki z kolejnymi zagadkami. Rozwiązania zagadek pozwoliły na otwarcie granicy państwa bogatej północy – i biednych państw południa. Dalej uczniowie obu grup musieli współpracować, aby dojść do głównego sejfu, gdzie ukryty był skarb… czyli słodycze. Po zabawie uczniowie z nauczycielem omówili rozgrywkę pod kątem merytorycznym i psychologicznym. Teraz ósmoklasiści potrafią wymienić kilka globalnych wyzwań oraz ich podstawowe przyczyny. Wiedzą, że mają wpływ na globalne procesy i w nich uczestniczą. Gra została wypożyczona z Polskiej Akcji Humanitarnej, a przeprowadzona została przez panią Sabinę Ficek.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach