2021-09-07

Ślubowanie klas 1

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku 1 września, uczniowie klas 1a i 1b  złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar Szkoły Podstawowej nr 29  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybniku. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Potem ślubowanie złożyli Rodzice:

Mam dziecko w szkole i ślubuję:

- zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym darem

- słuchać uważnie o czym mówi moja pociecha

- pamiętać, że każdy uczy się na własnych błędach

- rozwijać pasje i zainteresowania dziecka

- przytulać moją pociechę bardzo często

- cieszyć się najmniejszym sukcesem mojego pierwszoklasisty

- współpracować ze szkołą, by moje dziecko czuło się w niej dobrze     i   bezpiecznie.

 

Po ślubowaniu pani Dyrektor Bożena Szymura dokonała pasowania na ucznia. Na koniec uczniowie otrzymali dyplomy, rogi obfitości oraz upominki od Prezydenta Miasta Rybnik Piotra Kuczery.

Mamy nadzieję, że uroczystość pasowania stanie się początkiem ich sukcesów w edukacji, a swoimi osiągnięciami będą cieszyć rodziców i nauczycieli.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach