Pierwsze prawo jazdy dla czwartoklasistów

2021-06-20

Egzamin na kartę rowerową

   O karcie rowerowej mówi się jako  o "pierwszym prawie jazdy". Podobnie jak w przypadku egzaminu uprawniającego do kierowania samochodem, także zdawanie na kartę rowerową jest ważnym i stresującym wydarzeniem w życiu ucznia.  Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna odbyła się 24 maja i zawierała 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru, które dotyczą znajomości znaków, prawidłowego rozpoznawania pierwszeństwa na drodze czy udzielania pierwszej pomocy. Pozytywny wynik (zaliczenie) uzyskuje się po poprawnej odpowiedzi na co najmniej 20 pytań. Z kolei egzamin praktyczny odbył się 9 czerwca
i podobnie jak ten na prawo jazdy, przeprowadzany jest na placu manewrowym i składa się z:
- jazdy w linii prostej, po łukach oraz na tzw. ósemce,
- nagłego zatrzymania się na komendę,
- zatrzymania się przed linią i ruszenia z miejsca,
- zatrzymania w wyznaczonym miejscu,
- slalomu pomiędzy rozstawionymi na trasie pachołkami.

Przy egzaminie byli obecni:  egzaminator oraz dwaj funkcjonariuszy policji.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach