Reklama naszej szkoły

2021-05-20

Kreatywne działania ,, świetlików''

   Uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wierszem i rysunkiem o mojej małej ojczyźnie”. Głównym celem projektu było wzbudzenie zainteresowania pięknem małej ojczyzny. Powstał album w aplikacji http://www.storyjumper.com/ z pracami plastycznymi i literackimi, które zachęcają do poznania szkół i miejscowości z całej Polski. W projekcie wzięło udział 57 placówek z 15 województw, a z Rybnika tylko 2 placówki. W naszym przypadku prace plastyczne i wiersz przygotowali uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Wychowawcy bardzo dziękują uczniom za chęć i kreatywne działania podparte talentami literacko-plastycznymi.

Zapraszamy do oglądnięcia całego albumu, a nasze prace można zobaczyć na stronach 10-11.

http://www.storyjumper.com/book/showframe/102963586/Wierszem-i-rysunkiemnbspo-mojej-maej-ojczynie?fbclid=IwAR0pV9KGh3ox2KlDuoyl239gjvNMKQzuvNRaps5Vb4pzE3FC3XzcFym0hbs#page/10

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach