Dalsze postępy prac przy termomodernizacji szkoły

2021-03-25

Zdjęcia

Przedstawiamy dalsze postępy prac przy termomodernizacji naszej szkoły. Ponownie dziękujemy panu Jackowi Guzikowi za zdjęcia. Zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości red. rybnikdlawas.pl

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach