„Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

2021-04-29

Konkurs plastyczno-cyfrowy dla szkół

     Uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie  plastyczno-cyfrowy „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” . Na laureatów projektu czekają atrakcyjne nagrody. Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów. Ponadto każda zwycięska drużyna otrzyma nagrody specjalne w postaci drobnego sprzętu IT.Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych. Organizatorem konkursu „O tym się wie” jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

     Z naszej szkoły wystartowały dwie drużyny: "Wspaniała czwórka" to zespół młodszy z klasy 4b w składzie: Jakub Szymański, Paulina Jędrocha, Maja Mielnik i Ola Wowra pod kierunkiem Sabiny Ficek. Drugi zespół stworzyli uczniowie z klas siódmych i ósmych: Fabian Czyżycki, Agnieszka Kapol, Jan Stachura, Oliwia Stachura, Kinga Majerowicz, Hanna Kabała, Wojciech Sosna, Sebastian Adamczyk pod kierunkiem Michaliny Prus oraz Mileny Herman-Sarlej.

 

Trzymamy wszyscy kciuki i czekamy na ogłoszenie wyników!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach