,,Zawsze jest jakieś wyjście''

2021-03-19

Poradnia on- line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

Polecamy zapoznanie się z materiałami zawartymi na stronach:

Poradnia on – line „Zawsze jest jakieś wyjście” z zakresu ochrony zdrowia psychicznego https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl

Celem działania poradni on – line jest:

  • zwiększenie dostępności i skrócenie, czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/ wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on – line (video czat/czat);
  • zwiększenie wiedzy poprzez udostepnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością;
  • zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji.

Z inspiracji i współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia, mając na względzie ryzyko nadużywania nowych technologii cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, powstał program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”.

Program wraz z raportami z badań ewaluacyjnych został zamieszczony na stronach internetowych: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – w strefie dla profesjonalistów, a także w poradni on – line.

Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami. Adresatami są uczniowie ze szkól podstawowych klas I-III klas IV-VI, młodzież uczęszczająca do klas VII-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Program przystosowany jest do realizacji przez nauczycieli bez konieczności szkolenia.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach