Zaproszenie na spotkanie z poezją

2021-02-09

Konkurs recytatorski dla uczniów klas 4-8

 Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie recytatorskim, który odbedzie się 23 lutego. Recytatorzy będą się zmagać w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 4 - 6 oraz młodzież z klas 7 - 8. Najlepsi będą reprezentować naszą szkołę w miejskim etapie konkursu ,, Mały OKR ''. Osoby zainteresowane zgłaszają chęć udziału w konkursie pani Joannie Zawadzkiej lub pani Monice Żabce. 

Pełny regulamin konkursu poniżej.

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS 4 - 8

Regulamin

 

Organizator:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Rybniku

Cele konkursu:

- pielęgnowanie kultury języka ojczystego,

- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,

- prezentowanie własnych zdolności i umiejętności,

- krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.

Termin:

23 lutego 2021r.

Warunki udziału:

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8,

- uczestnicy prezentują jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce,

- chęć udziału należy zgłosić pani Joannie Zawadzkiej lub pani Monice Żabce.

Kryteria oceny:

- dobór repertuaru,

- kultura słowa (dykcja, emisja głosu, ekspresja )

- interpretacja utworu,

- ogólny wyraz artystyczny.

Sprawy organizacyjne:

- konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 - 6 oraz 7 – 8,

- w obu kategoriach dwoje najlepszych uczestników zostanie zakwalifikowanych do Miejskiego Konkursu Recytatorskiego,

- wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach