Czapka Świętego Mikołaja

2020-12-03

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną akcja będzie przebiegać w nieco odmienionej formie niż dotychczas. Nie spotkacie już na rybnickich ulicach i w sklepach wolontariuszy, ponieważ praktycznie cała akcja odbędzie się online!

Na fanpage’u Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika odbędą się aukcje, z których cały dochód zostanie przeznaczony dla potrzebujących. 

Kolejnym sposobem, żeby wspomóc „Czapkę”, jest przelew na konto bankowe:

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży

Numer konta: 55 1090 0088 0000 0001 4714 0850

Przelewy można dokonywać między 30 listopada a 18 grudnia br.
Z przekazanej pomocy przygotowywane są paczki żywnościowe i prezentowe dla rybnickich rodzin. 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach