Ważne daty do końca półrocza

2020-11-25

Ważne daty do końca I półrocza

14 – 18 grudnia 2020r. Możliwość konsultacji online według potrzeb uczniów, po ustaleniu terminu z nauczycielem przez e-dziennik.

22 grudnia 2020r. Konferencja Rady Pedagogicznej dotycząca uczniów zagrożonych oceną niedostateczną w I półroczu w roku szkolnego 2020/2021.

4 – 15 stycznia 2021r. Ferie zimowe.

18 stycznia 2020r. Planowany powrót do zajęć stacjonarnych w szkole.

18 stycznia 2021r. Propozycje ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów za I półrocze w roku szkolnym 2020/2021, powiadomienie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach poprzez e - dziennik.

29 stycznia 2021r. Konferencja klasyfikacyjna I półrocze roku szkolnego 2020/2021

1 lutego 2021r. Początek II półrocza.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach