Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

2020-07-28

Zapraszamy uczniów klasy ósmej po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca od godziny 10:00.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach