2020-06-23

Na podstawie regulaminu przyznawania Honorowego tytułu „Słoneczny przyjaciel” Szkoły Podstawowej nr 29 i Przedszkola nr 33 i. Kawalerów Orderu Uśmiechu          w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Rybniku Rada Pedagogiczna przyznała     w roku szkolnym 2019/2020

Honorowy tytuł „Słoneczny Przyjaciel”

Prezydentowi Miasta Rybnika

Panu Piotrowi Kuczera

 

Na podstawie regulaminu przyznawania tytułu „Słoneczny przyjaciel”

dla uczniów kl. IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020

Rada Pedagogiczna przyznała tytuł następującym uczniom:

Tytuł „Słoneczny Przyjaciel” dla uczniów kl. IV-VIII w kategorii:

„Uczeń z Klasą” w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują:

Łucja Lepich z klasy IV,

Oliwia Nowrot z klasy Va

Szymon Miera z klasy Vb

Michał Duda z klasy VIa

Klaudia Bitner z klasy VIb

Kacper Rojczyk z klasy VIIa

Lidia Lepich z klasy VIIb

Dorota Piontek z klasy VIII

Tytuł „Słoneczny Przyjaciel” dla uczniów kl. IV-VIII w kategorii:

„Sportowiec Roku” w roku szkolnym 2019/2020 otrzymuje:

Szymon Kaczyński z klasy VIII

 

 

Tytuł „Słoneczny Przyjaciel” dla uczniów kl. IV-VIII w kategorii:

„Uczeń Roku” w roku szkolnym 2019/2020 otrzymuje:

Szymon Kaczyński z klasy VIII

Tytuł „Słoneczny Przyjaciel” dla uczniów kl. IV-VIII w kategorii:

„Talent artystyczny” w roku szkolnym 2019/2020 otrzymuje:

Fabian Czyżycki z klasy VIIb

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Medale wraz z dyplomami zostaną wręczone w dniu rozdania świadectw.

Rada Pedagogiczna

Dyrektor ZSzP nr4

                                                                                                        Bożena Szymura

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach