Zajęcia opiekuńcze zawieszone do 30 maja

2020-05-21

Szanowni Rodzice

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, podaje się do wiadomości rodziców, że do 30 maja nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

W dalszym ciągu kontynuowane jest zdalne nauczanie.

Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych mogą odbywać się indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych.

 

Dyrektor ZSzP 4 Bożena Szymura

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach