Szanowni rodzice uczniów kl. 1-3

2020-05-29

Szanowni rodzice uczniów kl. I- III,

od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zostają uruchomione zajęcia w żłobkach i przedszkolach miejskich oraz zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach 1-3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Jednocześnie informuję, że:

1) to rodzice dzieci decydują o tym, czy dzieci będą uczęszczały na zajęcia do szkoły,
2) w dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach,
3) kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.

 

Świetlica szkolna działa od godziny 7.00 do 16.00.

Rodzice/ opiekunowie prawni dostarczają oświadczenie i deklarację drogą mailową lub osobiście.

Dyrektor ZSzP 4

Bożena Szymura

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach