Konsultacje dla uczniów klas 4-8

2020-05-25

Konsultacje w szkole dla uczniów kl. IV-VIII – informacja dla RODZICÓW

 

Od 2 czerwca chcemy umożliwić dobrowolne konsultacje z nauczycielami skierowane dla uczniów kl. IV-VIII.

Ze względu na reżim sanitarny (wytyczne GIS, MZ i MEN) musimy przygotować harmonogram takich konsultacji – wyznaczyć datę i godzinę spotkania ucznia z nauczycielem. Nie będą to spotkania klasowe ani grupowe.

Prosimy o przesłanie przez e-dziennik na adres nauczyciela, z którym uczeń chce się skonsultować deklarację przyjścia do szkoły:

Wyrażam chęć skonsultowania się z Panią/Panem ………………………………………

w celu ………………………………………………………………………………………….

Zgłoszenie na pierwsze konsultacje, które odbędą się od 2 do 5 czerwca 2020r. nauczyciele przyjmują do 27 maja 2020r.

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach