Informacja dla rodziców- dni wolne

2020-05-22

Informacja dla rodziców!

W Zarządzeniu Dyrektora 8/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych, były zaplanowane dni wolne na egzamin klas VIII.

Ze względu na obecną sytuację, która spowodowała przesunięcie daty egzaminów podaje się nowe dodatkowe dni wolne dla wszystkich uczniów oprócz ósmoklasistów.

Dodatkowe dni wolne:

16 czerwca 2020 r.– egzamin z j. polskiego kl. VIII

17 czerwca 2020 r. – egzamin z matematyki kl. VIII

18 czerwca 2020 r. – egzamin z j. angielskiego kl. VIII

W wyżej wymienionych dniach nauczyciele nie będą prowadzili zdalnego nauczania, ze względu na prace w komisjach egzaminacyjnych.

Wolnymi dniami od zdalnego nauczania są również 1 czerwca - Dzień Dziecka i 12 czerwca te dni są wolne dla wszystkich uczniów.

Dyrektor ZSzP nr 4

                                                                                                         Bożena Szymura

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach