Europejski Quiz Finansowy

2020-05-13

Sukcesy naszych uczniów w tegorocznej edycji

   Po raz drugi w naszej placówce przystąpiliśmy do konkursu wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, który ma zasięg europejski. Organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa.W eliminacjach szkolnych wśród uczniów klas 7 i 8 wyłonione zostały trzy dwuosobowe najlepsze zespoły, które wzięły udział w półfinale krajowym w dniu 11.03.2020 roku. Quiz miał charakter interaktywny (odbywał się z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!), w rywalizacji liczyła się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia. Zwycięzcy finału krajowego zawsze zyskują prawo reprezentowania Polski podczas zmagań europejskich. Niestety z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu finału krajowego EQF, a także finału europejskiego w Brukseli. Koordynatorem szkolnym konkursu była Pani Sabina Ficek. Wśród 441 zespołów z całej Polski nasze zespoły zaprezentowały się znakomicie. Zespół klasy 8 w składzie: Szymon Kaczyński, Aleksandra Sobczyk zajął 7 miejsce, które uzyskało status najlepszego zespołu w wojewódzkie śląskim. Laureaci otrzymali wysokie nagrody finansowe. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach