Rekrutacja do klasy pierwszej do 16.06.2020

2020-05-05

Trwa nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Ze względu na epidemię koronawirusa i czasowe zawieszenie procesu rekrutacji termin na składanie wniosków został przedłużony do 16.06.2020.

Dziecko należy zgłosić z po średnictwem stron www.rybnik.elemento.pl

a następnie dostarczyć do szkoły wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2020 do godz. 15.00

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach