ZAJĘCIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KLASY 4-8

2020-03-31

W ramach zajęć krekcyjno - kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych zachęcamy do czytania i słuchania tekstów. warto sięgnąć nie tylko lektury szkolne, ale również inne teksty literackie. Ponieważ nie mamy możliwości odwiedzenia biblioteki, można skorzystać z zasobów internetowych. Zachecamy również do wykonywania ćwiczeń utrwalająch zasady i pisownię ortograficzną.

Dyktanda online

Zasady pisowni

Lektury szkolne

Cyfrowa biblioteka

Lektury

Propozycje zajęć artystyczno - plastycznych i kreatywnych

Zabawy i gry edukacyjne kształtujące różne umiejętności.

Linki do materiałów dla ósmoklasistów:

Zestawy zadań powtórkowych

Arkusze egzaminacyjne z roku 2019

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach