ZAJECIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KLASY 1-3

2020-03-31

W ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych zachęcamy do czytania lub słuchania tekstów. Warto siegnąć nie tylko po lektury szkolne ale również inne teksty literackie. Ponieważ nie mamy mozliwosci odwiedzenia biblioteki, można skorzystać z zasobów internetowych. Zachecamy również do wykonywania ćwiczeń utrwalających zasady oraz pisownię ortograficzną.

Dyktanda online

Zabawy z ortografią

Lektury szkolne

Propozycje zajęć plastyczno - artystycznych i kreatywnych

Bajki do odsłuchania

Ćwiczenia logopedyczne z lektorem

Zabawy i gry edukacyjne doskonalace różne umiejętności.

 

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach