Certyfikat EKO-LUDEK

2020-06-24

Nasze przedszkole uzyskało kolejny CERTYIKAT, za udział w ogólnopolskim projekcie "EKO LUDEK".

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach