Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

2020-04-21

Ćwiczenia te przeznaczone są dla dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe do pani Losi.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach