Zajęcia z religii dla dzieci 5 i 6-letnich

2020-04-15

Religia dla 5-latków

 

Witam was kochane przedszkolaki już bardzo się za wam stęskniłam. Dzisiaj przywitam się z wami słowami: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!  A wy spróbujcie odpowiedzieć: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!.  Dzisiaj posłuchacie  dwóch opowiadań o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie (w galerii na dole strony).

 

 

Podziękuj teraz osobie, która przeczytała Ci pięknie opowiadania i zaproś ją do wspólnego śpiewu i tańca. W załączniku przesyłam gesty do piosenki (w galerii na dole strony).

 

Link do piosenki: „Bóg nie umarł, Jezus żyje.”

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4hR-Qmd28I

 


 

Religia dla 6-latków

 

 

Witam was kochane przedszkolaki. Dzisiaj przywitam się z wami słowami: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!  A wy spróbujcie odpowiedzieć: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!.  Dzisiaj posłuchacie właśnie o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.

 

ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS JEST ZE MNĄ

 

Zmartwychwstały Jezus obiecał swoim uczniom, że nie zostawi ich samych, że będzie z nimi do końca świata. Jezus kocha każdego z nas i jest dzisiaj wśród nas, chociaż Go nie widzimy.

 

Mt 28,20b „Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

 

Gdy Jezus przebywał ze swoimi uczniami, mówił, że jest zawsze tam, gdzie ludzie gromadzą się w Jego Imię.

 

 Mt 18, 20  „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

 

1)      Zastanówcie się kiedy gromadzimy się w imię Jezusa?

 

Gdy gromadzimy się na Mszy Świętej, gdy poznajemy Jezusa na katechezie, gdy modlimy się do Niego, On jest wśród nas, bo tak nam obiecał. Tak bardzo nas kocha, że jest zawsze z nami.

 

2)      Gdzie jeszcze możemy spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem?

 

Żywy Jezus mieszka w kościele w tabernakulum. Jest obecny pod postacią białego opłatka.

Biały okrągły opłatek, który nazywamy hostią, podczas Mszy Świętej staje się prawdziwym Ciałem Jezusa. Ludzie spożywają ten Chleb, aby mieli siłę być coraz lepszymi. Wy również będziecie mogli przyjąć Jezusa pod postacią chleba w dniu I Komunii Świętej.

 

3)       Opowiadanie

Posłuchajcie , czego Kasia dowiedziała się na katechezie.

 

Pani na katechezie powiedziała nam, że zmartwychwstały Jezus jest zawsze obecny pośród

nas. Rozejrzałam się dookoła i bardzo się zdziwiłam, bo nigdzie Go nie widziałam. Zapytałam

Marka:

– Marek, czy widzisz tu Jezusa?

– Nie – odpowiedział Marek – zapytam panią katechetkę, gdzie ona Go widzi – i podniósł

rękę do góry.

– Słucham, Marku – powiedziała pani.

– Proszę pani, jak Jezus może być obecny wśród nas, skoro Go nie widzimy?

Gdy usłyszeliśmy pytanie Marka, wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na odpowiedź

– Drogie dzieci – powiedziała pani katechetka z uśmiechem – to, że nie widzimy Jezusa, nie

oznacza, że Go tu nie ma. Przecież On jest obecny wśród nas, gdy się modlimy, gdy uczymy się o Nim oraz śpiewamy religijne piosenki. Jezus powiedział, że gdy Jego uczniowie są razem, On jest pośród nich. My jesteśmy uczniami Jezusa i zebraliśmy się razem na katechezie, aby Go wychwalać i poznawać. Jezus jest wśród nas, kiedy spotykamy się w Jego imię. Jezus mieszka w nas, w naszych rodzicach, przyjaciołach, nauczycielach. Mieszka w każdym człowieku. Jest z nami w każdym miejscu i w każdym czasie.

 

4)       Pytania do opowiadania

– Czego Kasia nie zrozumiała z wypowiedzi pani?

– O co Marek zapytał panią katechetkę?

– Co odpowiedziała dzieciom pani?

 

Na koniec zaśpiewaj piosenkę:  „Jezus jest tu”  https://www.youtube.com/watch?v=hF_xwuEPWO0

 

Z Panem Bogiem!

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach