Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

2020-01-13

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiersze recytuję – talent prezentuję”.

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym regulaminie.

 

 

Regulamin przedszkolnego konkursu recytatorskiego -
„Wiersze recytuję-talent prezentuję”.

 

 

I.     Organizator:

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 33 w Rybniku im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

II. Cele konkursu:

 

- popularyzowanie poezji opiewającej piękno języka polskiego,

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją,

-     rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci,

-     promocja talentów.

 

III. Zasady organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych Przedszkola nr 33 w Rybniku.

2. Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety, który został wyróżniony honorowym tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu.

3. Polscy poeci wyróżnieni tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu:

- Wanda Chotomska

- Dorota Geller

- Małgorzata Musierowicz

- Joanna Papuzińska

- Ewa Szelburg-Zarembina

- Hanna Ożogowska

- Maria Kownacka

3. Do występu dzieci przygotowują rodzice

4. Konkurs recytatorski odbędzie się w dwóch  etapach:

I etap- Grupowy Konkurs Recytatorski, który odbędzie się dnia 4.02.2020r.

Z każdej grupy przedszkolnej wyłonieni zostaną laureaci, którzy będą reprezentowali grupę w II etapie.

II etap- Przedszkolny Konkurs Recytatorski, który odbędzie się dnia 7.02.2020r.

5. Rodzice zgłaszają uczestnictwo dziecka w grupowym konkursie recytatorskim wychowawcy do dnia31.01.2020r.

 

IV. Kryteria oceny

Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru

- stopień opanowania tekstu,

- dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja

- interpretacja utworu

-     ogólny wyraz artystyczny

 

V. Postanowienia końcowe

Jury przyznaje I, II, III miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej przedszkola oraz na gazetce danej grupy w korytarzu przedszkola.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach