Zapraszamy do udziału w konkursie świątecznym

2019-12-02

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie organizowanym przez nasze przedszkole. Szczegóły w poniższym regulaminie.

 

CHCIAŁBYM DAĆ CI GWIAZDKĘ Z NIEBA – KONKURS

 

 

Uczestnicy konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodziców. Realizowany jest w przedszkolu.

 

      Cele konkursu:

 • podkreślenie roli współpracy i współdziałania rodziców z dziećmi,
 • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonanie prac plastycznych różnymi technikami,
 • rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności dzieci,
 • prezentacja talentów plastyczno-technicznych.

 

      Warunki konkursu:

 • Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej w dowolnej technice plastycznej,

 

 • Prace przekazane na konkurs powinny być wspólnym dziełem dziecka i rodzica lub opiekuna.
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową,
 • Prace konkursowe muszą zostać wykonane własnoręcznie, nie dopuszczone zostaną  gwiazdy zakupione, gotowe do złożenia.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer grupy przedszkolnej ,do której uczęszcza.
 • Wykonane prace prosimy składać do dnia 12 grudnia 2019 u wychowawców grup.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 18 grudnia 2019r podczas przedstawienia Jasełkowego
 • Komisja Konkursowa w składzie: W-ce dyrektor Przedszkola , 3 nauczycielioraz przedstawiciela Rady Rodziców będzie oceniać:

       – zgodność z regulaminem konkursowym,

      -pomysłowość,kreatywność, oryginalność,

      -twórcze rozwiązanie tematu oraz wrażenie estetyczne.

 • Wszystkie  prace będą nagrodzone i wyeksponowane w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola, a  uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
 • Wszystkie prace na czas konkursu przechodzą na własność Przedszkola nr 33 w Rybniku.

                         Zapraszamy do udziału w konkursie całe rodziny !!!

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach