Kolejna edycja programu "Zbieraj baterie i telefony"

2019-09-08

Nasze przedszkole po raz drugi bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym

“ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”,

w ramach którego przedszkolaki zapoznają się z zasadami właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i telefonami komórkowymi oraz biorą udział w konkursie na największą zbiórkę zużytych baterii i telefonów komórkowych.

Zachęcamy dzieci i rodziców do przynoszenia do przedszkola jak największej ilości zużytych baterii oraz telefonów komórkowych.

Akcja trwa do maja 2020 r.

Specjalnie oznaczone pojemniki znajdują się przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach