Dzień Dziecka

2019-10-09

Informujemy, że po rozmowach z Radą Rodziców ustalono, że dzień 1 czerwca nie będzie dniem wolnym od zajęć. W tym dniu odbędzie się dzień sportu.

Dokładny termin Pikniku rodzinnego zostanie podany przez Radę Rodziców w późniejszym terminie. Wstępnie wiadomo, że będzie to sobota pomiędzy Dniem Matki a Dniem Ojca.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach