Wybory do Samorządu Uczniowskiego

2019-09-19

Uczniowie wybrali swych przedstawicieli

     Tegoroczne wybory Rady Samorządu Uczniowskiego wzbudziły wyjątkowo wiele emocji wśród uczniów naszej szkoły. Stało się to za sprawą kampanii wyborczej, która je poprzedziła. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania, jakie podejmą, aby zadowolić swych wyborców. Punkt kulminacyjny przedwyborczych starań kandydatów nastąpił w dzień wyborów. Kandydujący starali się na różne sposoby przekonać do siebie uczniów. Pojawiły się ulotki wyborcze, okrzyki nawołujące do oddania głosu na daną osobę oraz występy artystyczne. W końcu odbyło się tajne głosowanie. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos  na specjalnie wydrukowanych kartach z nazwiskami kandydatów, którymi byli:

Anna Balon - klasa 7B,

Julia Grodzka - klasa 7B,

Hanna Kabała - klasa 7A,

Maksymilian Mielnik - klasa 6A,

Fabian Czyżycki - klasa 7B,

Nikodem Henek - klasa 8A,

Szymon Kaczyński - klasa 8A.

    Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącym został Fabian Czyżycki, zastępcą Anna Balon, a rolę sekretarza będą pełnić wspólnie Julia Grodzka i Nikodem Henek.  

    Życzymy im powodzenia!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach