ZWROT KOSZTÓW DOWOŻENIA DZIECKA

2019-09-05

ZWROT KOSZTÓW DOWOŻENIA DZIECKA

Szanowni Rodzice,
Informuję, że rodzice, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej mogą z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.

Wniosek znajduje się w zakładce dokumenty.

Jednocześnie informuję, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r.tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach